Henkinen ensiapu

Erilaiset onnettomuus- ja vaaratilanteet voivat aiheuttaa fyysisten vammojen lisäksi myös psyykkisiä eli henkisiä vammoja. Järkyttyneen ihmisen psyykkinenkin puoli tarvitsee joskus myös ensiapua.

Kerhomme turvallisuusjaosto ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠valmistelee syksyn 2021 aikana ohjeistuksen ja vinkkejä henkiseen ensiapuun liittyen. Ohjeistus tullaan julkaisemaan myöhemmin tällä sivulla.