Henkinen ensiapu

Erilaiset onnettomuus- ja vaaratilanteet voivat aiheuttaa fyysisten vammojen lisäksi myös psyykkisiä eli henkisiä vammoja. Järkyttyneen ihmisen psyykkinenkin puoli tarvitsee joskus myös ensiapua.

Kerhomme turvallisuusjaosto valmistelee kerhollemme ohjeistuksen ja vinkkejä henkiseen ensiapuun liittyen. Ohjeistus tullaan julkaisemaan myöhemmin tällä sivulla.