Henkinen ensiapu

Erilaiset onnettomuus- ja vaaratilanteet voivat aiheuttaa fyysisten vammojen lisäksi myös psyykkisiä eli henkisiä vammoja. Järkyttyneen ihmisen psyykkinenkin puoli tarvitsee joskus myös ensiapua.

Kerhomme turvallisuusjaosto valmistelee syksyn 2021 ja alkukevään 2022 aikana ohjeistuksen ja vinkkejä henkiseen ensiapuun liittyen. Ohjeistus tullaan julkaisemaan myöhemmin tällä sivulla.

Lisätietoa ja tukea vaikeisiin tilanteisiin ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠on tarvittaessa järjestettävissä sihteerin kautta (040 745 9956 tai sihteeri@kamoke.fi).