Turvallisuus ja säännöt

Turvallisuus on erittäin tärkeä asia crossikoulussa. Crossikoulua varten on laadittu oma turvallisuussuunnitelma, joka on lsaatavissa pyydettäessä sihteeriltä.

Crossikoulun turvallisuudesta ja ensiavusta vastaa turvallisuuspäällikkö, joka on Miska Jokinen.

Suomen Moottoriliiton (SML) urheilu- ja lajisääntöihin kannattaa tutustua, koska sääntöihin sisältyy tärkeää tietoa myös juniorikuljettajille. Erityisesti lippumerkkejä koskevien sääntöjen osaaminen on tärkeää turvallisen harrastus- ja kilpailutoiminnan varmistamiseksi. Lippumerkkejä käytetään myös crossikoulussa.