Turvallisuus

Ajoharjoittelun turvallisuus on tärkein asia crossikoulussamme. Noudatamme aina kerhomme yhteisiä turvallisuusohjeita ja edellytämme, että jokaisella toimintaan osallistuvalla kuljettajalla on vähintään kypärä ja ajosaappaat. Suosittelemme lämpimästi muidenkin suojavarusteiden käyttöä turvallisuuden varmistamiseksi.

Olemme kirjanneet turvallisuutta koskevat ohjeet junioritoimintamme turvallisuussuunnitelmaan, jonka keskeiset toimintaohjeet annetaan kaikille toimintaamme osallistuville huoltajille ja kuljettajille.

Urheilu- ja lajisäännöt (SML)

Suosittelemme jokaisen osallistujan tutustuvan myös Suomen Moottoriliiton (SML) urheilu- ja lajisääntöihin, sillä niihin sisältyy tärkeää tietoa myös juniorikuljettajille. Sääntöihin sisältyvät turvallisuutta koskevat määräykset on syytä lukea huolellisesti.