Turvallisuus

Ajoharjoittelun turvallisuus on tärkein asia crossikoulussa. Noudatamme kerhomme yhteisiä turvallisuusohjeita ja lisäksi jokaisella toimintaan osallistuvalla kuljettajalla tulee olla vähintään kypärä ja ajosaappaat, mutta muidenkin suojavarusteiden käyttö on suositeltavaa.

Toimintamme turvallisuusasiat on kirjattu laadittuun turvallisuussuunnitelmaan, jonka keskeiset toimintaohjeet annetaan kaikille toimintaamme osallistuville huoltajille ja kuljettajille.

Crossikoulun aikana toiminnan turvallisuudesta ja ensiavusta vastaa turvallisuuspäällikkö Miska Jokinen.

Urheilu- ja lajisäännöt (SML)

Suosittelemme jokaisen osallistujan tutustuvan myös Suomen Moottoriliiton (SML) urheilu- ja lajisääntöihin, sillä niihin sisältyy tärkeää tietoa myös juniorikuljettajille. 

Erityisesti lippumerkkejä ja turvallisuutta koskevien sääntöjen osaaminen on tärkeää turvallisen harrastus- ja kilpailutoiminnan varmistamiseksi.