Turvallisuus ja säännöt

Turvallisuus on erittäin tärkeä asia crossikoulussa. Jokaisella kuljettajalla tulee olla vähintään kypärä ja ajosaappaat, mutta muidenkin suojavarusteiden käyttö on erittäin suositeltavaa.

Crossikoulua varten on laadittu oma turvallisuussuunnitelma, joka on julkisilta osiltaan saatavissa pyydettäessä sihteeriltä.

Crossikoulun turvallisuudesta ja ensiavusta vastaa turvallisuuspäällikkö Miska Jokinen.

Suomen Moottoriliiton (SML) urheilu- ja lajisääntöihin kannattaa tutustua, koska sääntöihin sisältyy tärkeää tietoa myös juniorikuljettajille. Erityisesti lippumerkkejä koskevien sääntöjen osaaminen on tärkeää turvallisen harrastus- ja kilpailutoiminnan varmistamiseksi. Lippumerkkejä käytetään myös crossikoulussa.