Hätäpuhelu

Onnettomuustilanteissa, joissa paikalle tarvitaan kiireellisesti viranomaisapua, apu hälytetään yleisen hätänumeron (112) kautta.

Hätäpuhelu suositellaan soitettavaksi ilmaisen 112 Suomi -sovelluksen kautta, jolloin sijaintitieto välittyy automaattisesti hätäkeskukseen. Hätäpuhelun aikana on tärkeää vastata hätäkeskuspäivystäjän esittämiin kysymyksiin. Puhelun saa lopettaa vasta, kun hätäkeskuspäivystäjä antaa siihen luvan.

Hätänumeroon ei koskaan saa soittaa turhaan. Hätänumeroon ei myöskään tule soittaa kysely- ja tiedustelutarkoituksissa, kiireettömissä tilanteissa tai häiriötilanteissa, joissa kukaan ei ole vaarassa.

Hätänumeron väärästä tai ilkivaltaisesta käytöstä voidaan rangaista. Turha soitto hätänumeroon saattaa viivästyttää oikeasti apua tarvitsevan avun saantia kohtalokkain seurauksin!

Lisätietoa on löydettävissä Hätäkeskuslaitoksen verkkosivuilta.