Hätäpuhelu

Onnettomuustilanteissa, joissa paikalle tarvitaan kiireellisesti viranomaisapua, apu hälytetään hätänumeron (112) kautta.

Hätäpuhelu suositellaan soitettavaksi 112 Suomi -sovelluksen kautta, jolloin sijaintitieto välittyy automaattisesti hätäkeskukseen. Sovellus on käyttäjälle kaikilta osin maksuton. 

Hätäpuhelun aikana on tärkeää vastata hätäkeskuspäivystäjän esittämiin kysymyksiin. Puhelun saa lopettaa vasta, kun hätäkeskuspäivystäjä antaa siihen luvan.

Hätänumeroon ei koskaan saa soittaa turhaan. Hätänumeroon ei myöskään tule soittaa kysely- ja tiedustelutarkoituksissa, kiireettömissä tilanteissa tai häiriötilanteissa, joissa kukaan ei ole välittömässä hengen- tai terveyden vaarassa.

Hätänumeron väärästä tai ilkivaltaisesta käytöstä voidaan rangaista. Turha soitto hätänumeroon saattaa viivästyttää oikeasti apua tarvitsevan avun saantia kohtalokkain seurauksin!

Lisätietoa hätäpuhelun soittamisesta sekä hätänumeron oikeasta käytöstä on luettavissa Hätäkeskuslaitoksen verkkosivuilta.