Tietosuoja

Kerhomme käsittelee henkilötietoja luottamuksellisesti ja voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Tietosuojaselosteessa on kuvattu kerhomme rekistereihin liittyvät vastuut ja velvoitteet sekä rekisteritietojen luovuttamista koskevat määräykset. Lisäksi erillisessä tietosuojakäytäntöjä koskevassa asiakirjassa on eritelty tarkemmin eri rekistereiden tietosisältöä sekä informoitu rekisteröityjä tietojen korjaamiseen liittyvistä oikeuksista.

Henkilötietojen käsittelystä ja rekistereiden ylläpidosta Kangasalan Moottorikerhossa vastaa sihteeri Miska Jokinen.

Jokaisella rekisteriin kirjatulla henkilöllä on oikeus tarkistaa tiedot, jotka hänestä on kirjattu rekisteriimme. Lisätietoa ja ohjeet tarkastuspyynnön käsittelystä löydät tästä linkistä.

Lisätiedot (tietosuoja-asioiden vastuuhenkilö)
Sihteeri Miska Jokinen (sihteeri@kamoke.fi, 040 745 9956)