Tietosuoja

Kerhomme käsittelee henkilötietoja luottamuksellisesti ja voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Lakisääteinen tietosuojaseloste on luettavissa kerhomme sivuilla. Tietosuojaselosteen lisäksi olemme laatineet myös kerhomme tietosuojakäytänteisiin liittyvän ohjeen, joka on luettavissa kerhomme verkkosivuilla.

Henkilötietojen käsittelystä ja jäsenrekisterin ylläpidosta Kangasalan Moottorikerhossa vastaa sihteeri Miska Jokinen.

Lisätiedot
Sihteeri Miska Jokinen (sihteeri@kamoke.fi, 040 745 9956)