Tietosuoja

Käsittelemme meille luovutettuja henkilötietoja luottamuksellisesti ja voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Tietosuojaselosteessamme olemme kuvanneet kerhomme henkilötietoja sisältäviin rekistereihin liittyvät vastuut ja velvoitteet sekä niihin kirjattujen tietojen luovuttamista koskevat määräykset. 

Tietosuojakäytännössämme olemme eritelleet tarkemmin eri rekistereidemme tietosisältöjä sekä informoineet rekisteröityjä jäseniä tietojen korjaamiseen liittyvistä oikeuksistaan.

Jokaisella rekistereihimme kirjatulla henkilöllä on oikeus tarkistaa tiedot, jotka hänestä on kirjattu rekistereihimme. Lisätietoa sekä ohjeet tarkastuspyynnön käsittelystä löydät tästä linkistä.

Henkilötietojen käsittelystä ja rekistereiden ylläpidosta kerhossamme vastaa sihteeri Miska Jokinen (sihteeri@kamoke.fi).