Tietosuoja

Käsittelemme meille luovutettuja henkilötietoja luottamuksellisesti ja voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Tietosuojaselosteessamme olemme kuvanneet kerhomme henkilötietoja sisältäviin rekistereihin liittyvät vastuut ja velvoitteet sekä niihin kirjattujen tietojen luovuttamista koskevat määräykset. 

Jokaisella rekistereihimme kirjatulla henkilöllä on oikeus tarkistaa tiedot, jotka hänestä on kirjattu rekistereihimme.