Turvallisuusohjeet

 • Älä harjoittele yksin! Lasten ajoharjoittelu tapahtuu aina aikuisen valvonnassa turvallisuussyistä.
 • Huolehdi, että sinulla on voimassa oleva vakuutus, joka kattaa moottoriurheilussa tapahtuneet vahingot.
 • Tarkista, että sinulla on mukana puhelin, jotta voit tarvittaessa hälyttää apua. Muista myös tarkistaa, että puhelimessa on akkua!
 • Suosittelemme, että sinulla on esimerkiksi autossa ensiaputarvikkeita mahdollisen onnettomuuden varalle. Lisäksi jauhesammutin on suositeltavaa olla autossa mukana mahdollisen tulipalon varalta alkusammutusta varten.
 • Varmista, että tiedät sijaintisi eli missä rata tai reitti sijaitsee.
 • Tutustu uuteen rataan tai reittiin ajamalla ensimmäiset kierrokset varovasti.
 • Noudata radan/reitin aukioloaikoja sekä sääntöjä. Huomioi myös reitin ajosuunta, jotta et aja eri suuntaan kuin muut.

Turvallisuusohjeet yleisölle

 • Radalla oleskelu harjoituksen/kilpailun aikana on ehdottomasti kielletty turvallisuussyistä. Vältä myös radan ylittämistä harjoituksen/kilpailun aikana.
 • Pidä riittävä ja turvallinen etäisyys rataan/reittiin, jotta mahdollisessa reitiltä suistumistilanteessa et jää esimerkiksi moottoripyörän alle.
 • Noudata tapahtuman/kilpailun järjestäjän ohjeita mahdollisista kielletyistä katselualueista.
 • Tutustu tapahtuman/kilpailun järjestäjän antamiin turvallisuusohjeisiin ja toimi niiden mukaisesti.

Onnettomuuden sattuessa

 • Varmista, että onnettomuuspaikalle on turvallista mennä.
 • Estä lisävahingot ja varoita muita ajajia.
 • Muista pysyä itse rauhallisena ja rauhoittaa autettavaa.
 • Mikäli loukkaantuneita on useita, auta vakavimmin loukkaantunutta/loukkaantuneita ensin. Vakavimmin loukkaantuneet ovat yleensä hiljaisimpia autettavia.
 • Pidä uteliaat sivustaseuraajat kaukana tilanteesta.
 • Hälytä tarvittaessa lisäapua hätänumerosta 112.
 • Anna ensiapua loukkaantuneelle kuljettajalle. Saat tarvittaessa ohjeita hätäkeskuspäivystäjältä hätäpuhelun yhteydessä. Ensiapuohjeita on saatavissa myös esimerkiksi Punaisen Ristin mobiilisovelluksen kautta.
 • Älä jätä autettavaa yksin.
 • Opasta auttajat oikeaan paikkaan.
 • Huolehdi myös omasta turvallisuudestasi!

Ilmoitathan vakavista sekä lajille epätyypillisistä onnettomuuksista myös kerhon sihteerille (sihteeri@kamoke.fi tai 040 745 9956). Vakavaksi onnettomuudeksi lasketaan tilanteet, joissa on sattunut vakavia henkilövahinkoja tai joku on menehtynyt onnettomuuden seurauksena. Pääsääntöisesti onnettomuus on vakava, kun paikalle on hälytetty viranomaisapua hätänumeron (112) kautta.