Turvallisuusohjeet

 • Älä harjoittele yksin!
 • Huolehdi, että sinulla on voimassa oleva vakuutus, joka kattaa moottoriurheilussa tapahtuneet vahingot.
 • Tarkista, että sinulla on mukana puhelin, jotta voit tarvittaessa hälyttää apua. Muista myös tarkistaa, että puhelimessa on akkua!
 • Suosittelemme, että sinulla on esimerkiksi autossa ensiaputarvikkeita mahdollisen onnettomuuden varalle.
 • Varmista, että tiedät sijaintisi eli missä rata sijaitsee.
 • Noudata radan aukioloaikoja sekä sääntöjä.

Onnettomuuden sattuessa

 • Varmista, että onnettomuuspaikalle on turvallista mennä.
 • Estä lisävahingot ja varoita muita ajajia.
 • Muista pysyä itse rauhallisena ja rauhoittaa autettavaa.
 • Mikäli loukkaantuneita on useita, auta vakavimmin loukkaantunutta/loukkaantuneita ensin. Vakavimmin loukkaantuneet ovat yleensä hiljaisimpia autettavia.
 • Pidä uteliaat sivustaseuraajat kaukana tilanteesta.
 • Hälytä tarvittaessa lisäapua hätänumerosta 112.
 • Anna ensiapua loukkaantuneelle kuljettajalle. Saat tarvittaessa ohjeita hätäkeskuspäivystäjältä hätäpuhelun yhteydessä. Ensiapuohjeita ja -koulutusta on saatavissa esimerkiksi Punaiselta Ristiltä.
 • Älä jätä autettavaa yksin.
 • Opasta auttajat oikeaan paikkaan.
 • Huolehdi myös omasta turvallisuudestasi!