Turvallisuusohjeet

 • Älä koskaan harjoittele yksin! Lasten ajoharjoittelu tapahtuu aina aikuisen välittömän valvonnan alla.
 • Kypärä tulee olla päässä aina ajon aikana. Tämä määräys koskee myös lyhyitä siirtymiä esimerkiksi varikolta huoltoautolle.
 • Ajosaappaiden tulee olla jalassa kaikissa ajotilanteissa, mutta suosittelemme myös muiden suojien, kuten hartia-, kyynär- ja polvisuojien, käyttöä turvallisuussyistä.
 • Huolehdi, että sinulla on voimassa oleva vakuutus, joka kattaa moottoriurheilussa tapahtuneet vahingot.
 • Tarkista, että sinulla on mukana puhelin, jotta voit tarvittaessa hälyttää apua. Muista myös tarkistaa, että puhelimessa on akkua!
 • Suosittelemme, että sinulla on esimerkiksi autossa ensiaputarvikkeita mahdollisen onnettomuuden varalle.
 • Tulipalojen mahdollisuuden vuoksi jauhesammutin on suositeltavaa olla autossa mukana alkusammutusta varten.
 • Varmista, että tiedät sijaintisi eli missä rata tai reitti sijaitsee.
 • Tutustu uuteen rataan tai reittiin ajamalla ensimmäiset kierrokset varovasti. Aja ensimmäiset kierrokset varovasti myös rataan tai reittiin tehtyjen kunnostuksen ja/tai muutosten jälkeen.
 • Noudata radan/reitin aukioloaikoja sekä sääntöjä. Huomioi myös reitin ajosuunta, jotta et aja eri suuntaan kuin muut.
 • Huomioi myös muut radan/reitin käyttäjät sekä nopeuserot, jotta esimerkiksi ohittaminen sujuu turvallisesti.
 • Jos joudut pysähtymään reitin varrelle, siirry pois ajouralta.

Turvallisuusohjeet yleisölle

 • Radalla tai reitillä oleskelu harjoituksen tai kilpailun aikana on ehdottomasti kielletty turvallisuussyistä. Vältä myös radan/reitin ylittämistä harjoituksen/kilpailun aikana.
 • Pidä vähintään kahden (2) metrin turvallinen etäisyys rataan/reittiin, jotta kuljettajan mahdollisesti suistuessa radalta/reitiltä, et jää esimerkiksi moottoripyörän alle. 
 • Huomioi, että radalta saattaa lentää esimerkiksi kiviä monienkin metrien päähän.
 • Noudata tapahtuman tai kilpailun järjestäjän ohjeita mahdollisista kielletyistä katselualueista.
 • Tutustu tapahtuman tai kilpailun järjestäjän antamiin turvallisuusohjeisiin ja toimi niiden mukaisesti. Noudata myös järjestyksenvalvojien antamia ohjeita.

Onnettomuuden sattuessa

 • Varmista, että onnettomuuspaikalle on turvallista mennä.
 • Estä lisävahingot ja varoita muita ajajia ja paikalla olevia ihmisiä.
 • Muista pysyä itse rauhallisena ja rauhoittaa autettavaa.
 • Mikäli loukkaantuneita on useita, auta vakavimmin loukkaantunutta (tai loukkaantuneita) ensin. Vakavimmin loukkaantuneet ovat yleensä hiljaisimpia autettavia.
 • Pidä uteliaat sivustaseuraajat kaukana tilanteesta.
 • Älä kuvaa onnettomuuspaikalla!
 • Hälytä tarvittaessa lisäapua hätänumerosta 112.
 • Anna ensiapua loukkaantuneelle kuljettajalle. Saat tarvittaessa ohjeita hätäkeskuspäivystäjältä hätäpuhelun yhteydessä. Ensiapuohjeita on saatavissa myös esimerkiksi Punaisen Ristin mobiilisovelluksen kautta.
 • Älä jätä autettavaa yksin.
 • Opasta auttajat oikeaan paikkaan.
 • Huolehdi aina myös omasta turvallisuudestasi!

Onnettomuuksista ilmoittaminen

Ilmoita kerhomme reitillä tai tapahtumassa sattuneesta onnettomuudesta mahdollisimman pian.

Meillä on lakisääteinen velvollisuus ilmoittaa vakavista ja lajille epätyypillisistä onnettomuuksista Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle eli Tukesille. Vakavaksi onnettomuudeksi lasketaan tilanteet, joissa on sattunut vakavia henkilövahinkoja tai joku tai joitakin ihmisiä on menehtynyt onnettomuuden seurauksena. Onnettomuutta voidaan pitää vakavana myös silloin, kun paikalle on hälytetty viranomaisapua yleisen hätänumeron (112) kautta.