Turvallisuusohjeet

 • Älä harjoittele yksin!
 • Huolehdi, että sinulla on voimassa oleva vakuutus, joka kattaa moottoriurheilussa tapahtuneet vahingot.
 • Tarkista, että sinulla on mukana puhelin, jotta voit tarvittaessa hälyttää apua. Muista myös tarkistaa, että puhelimessa on akkua!
 • Suosittelemme, että sinulla on esimerkiksi autossa ensiaputarvikkeita mahdollisen onnettomuuden varalle. Lisäksi jauhesammutin on suositeltavaa olla autossa mukana mahdollisen tulipalon varalta alkusammutusta varten.
 • Varmista, että tiedät sijaintisi eli missä rata sijaitsee.
 • Noudata radan aukioloaikoja sekä sääntöjä.

Onnettomuuden sattuessa

 • Varmista, että onnettomuuspaikalle on turvallista mennä.
 • Estä lisävahingot ja varoita muita ajajia.
 • Muista pysyä itse rauhallisena ja rauhoittaa autettavaa.
 • Mikäli loukkaantuneita on useita, auta vakavimmin loukkaantunutta/loukkaantuneita ensin. Vakavimmin loukkaantuneet ovat yleensä hiljaisimpia autettavia.
 • Pidä uteliaat sivustaseuraajat kaukana tilanteesta.
 • Hälytä tarvittaessa lisäapua hätänumerosta 112.
 • Anna ensiapua loukkaantuneelle kuljettajalle. Saat tarvittaessa ohjeita hätäkeskuspäivystäjältä hätäpuhelun yhteydessä.
 • Älä jätä autettavaa yksin.
 • Opasta auttajat oikeaan paikkaan.
 • Huolehdi myös omasta turvallisuudestasi!

Ilmoitathan vakavista onnettomuuksista myös kerhon sihteerille (sihteeri@kamoke.fi tai 040 745 9956). Vakavaksi onnettomuudeksi lasketaan tilanteet, joissa on sattunut vakavia henkilövahinkoja tai joku on menehtynyt onnettomuuden seurauksena. Onnettomuus voidaan luokitella vakavaksi ja ilmoitusta vaativaksi myös silloin, kun paikalle on hälytetty ambulanssi hätänumeron (112) kautta.