Onnettomuusilmoitus

Alla olevalla lomakkeella voit ilmoittaa kerhon ajopaikalla sattuneesta vakavasta tai lajille epätyypillisestä onnettomuudesta. Onnettomuudesta voi ilmoittaa myös suoraan sihteerille (sihteeri@kamoke.fi tai 040 745 9956).

Ilmoitusvelvollisuus perustuu Kuluttajaturvallisuuslakiin, joka velvoittaa palveluntarjoajan ilmoittamaan vakavista ja lajille epätyypillisistä onnettomuuksista Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (Tukes).

Muista myös akuuteissa onnettomuustapauksissa soittaa tarvittaessa hätänumeroon (112) viranomaisavun saamiseksi!

Lomakkeella ja/tai sähköpostitse lähetetyt tiedot onnettomuuksista käsitellään luottamuksellisesti. Tiedot ovat kaikilta osin salassa pidettäviä eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille.

Tiedot henkilötietojen käsittelystä (tietosuojaseloste)

Ilmoitus onnettomuudesta

Viranomaisapu