Turvallisuus

Turvallisuus on meille tärkeä asia. Kaikessa järjestämässämme toiminnassa turvallisuus on etusijalla. Turvallisuuteen liittyvät asiat otetaan huomioon jo toimintaa suunnitellessa.

Turvallisuusasioissa teemme myös aktiivista yhteistyötä paikallisten viranomaisten kanssa.

Hätänumero 112.
Hälytä apua tarvittaessa yleisen hätänumeron kautta.

Pyrimme edistämään turvallista ajoharjoittelua muun muassa järjestämällä turvallisuus- ja ensiapukoulutuksia sekä jakamalla aktiivisesti turvallisuustietoa ja ensiapuohjeita jäsenillemme. 

Kaikkia mahdollisia riskejä emme voi poistaa, mutta voimme kuitenkin jo etukäteen varautua suurimpaan osaan niistä.

Koronavarautuminen

Koronaviruksen vuoksi toiminnassamme on jouduttu tekemään erityisjärjestelyitä, joita koskevat tiedot on koottu omalle ohjesivulleen.

Turvallisuusasiakirjat

Vastuullisena toimijana olemme laatineet toimintaamme koskevat turvallisuuden ja riskienhallinnan asiakirjat, jotka sisältävät toimintamme turvallisuutta koskevat tiedot sekä toimintaohjeet erilaisiin onnettomuustilanteisiin.

Kaikille järjestämäämme toimintaan osallistuville annetaan riittävät tiedot turvallisuusjärjestelyistä suullisesti ja/tai kirjallisesti.

Toiminnassamme ei käytetä vastuuvapautuslomakkeita, koska niiden käyttäminen on Turvallisuus- ja kemikaaliviraston antamien ohjeiden vastaista. Kannamme meille kuuluvan vastuun turvallisuudesta.

Turvallisuusasiakirjojen laatimisvelvoite pohjautuu muun muassa Kuluttajaturvallisuus- ja Pelastuslakeihin. Kuluttajaturvallisuuslain mukaisesti ilmoitamme myös toiminnassamme sattuneista onnettomuuksista ja vakavista vaaratilanteista Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ohjeistuksen mukaisesti. 

Voimassa olevien lakien ja asetusten lisäksi noudatamme Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukesin) antamia ohjeita ja suosituksia

Turvallisuusvastuu

Kerhomme toiminnan turvallisuudesta vastaa elokuussa 2021 perustettu turvallisuusjaosto, jonka vastuuhenkilöinä toimivat kerhon sihteeri Miska Jokinen ja Milja Käpynen. 

Turvallisuusasioihin liittyvissä kysymyksissä voi ottaa yhteyttä sähköpostitse (turvallisuus@kamoke.fi) tai puhelimitse (040 745 9956).

Viranomaisten mahdolliset yhteydenotot pyydetään toimittamaan sähköpostitse (viranomaisyhteistyo@kamoke.fi) tai olemaan yhteydessä yllä olevan puhelinnumeron kautta.