Turvallisuus

Kangasalan Moottorikerholle turvallisuus on tärkeä asia. Kaikessa järjestämämme toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa niin kuljettajien, yleisön kuin toimihenkilöidenkin turvallisuus on etusijalla. 

Pyrimme edistämään turvallista ajoharjoittelua muun muassa järjestämällä turvallisuus- ja ensiapukoulutuksia sekä jakamalla aktiivisesti turvallisuustietoa ja ensiapuohjeita jäsenille. 

Huolehdimme myös järjestämissämme kilpailuissa ja tapahtumissa turvallisuusasioista parhaan kykymme mukaan ja aktiivisessa yhteistyössä eri viranomaisten, kuten poliisin, pelastuslaitoksen sekä ensihoidon kanssa.

Kaikkia mahdollisia riskejä emme voi poistaa, mutta voimme kuitenkin jo etukäteen varautua suurimpaan osaan niistä.

Turvallisuusasiakirjat

Vastuullisena toimijana olemme laatineet toimintaamme koskevat turvallisuuden ja riskienhallinnan asiakirjat. 

Kaikille järjestämäämme toimintaan osallistuville annetaan riittävät tiedot turvallisuusjärjestelyistä suullisesti ja/tai kirjallisesti. Turvallisuutta ja riskienhallintaa koskevia asiakirjoja emme kuitenkaan turvallisuussyistä julkaise verkkosivustollamme. Tietoja asiakirjoista niiden julkisista osista on saatavissa pyydettäessä sihteeriltä.

Emme koskaan pyydä osallistujia allekirjoittamaan vastuuvapautusta koskevia lomakkeita, koska se on Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin antaman ohjeistuksen vastaista, vaan kannamme aina meille kuuluvan vastuun toimintamme osallistujien turvallisuudesta.

Turvallisuusasiakirjojen laatimisvelvoite pohjautuu muun muassa Kuluttajaturvallisuus- ja Pelastuslakeihin. Voimassa olevien lakien ja asetusten lisäksi noudatamme Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukesin) antamia ohjeita ja suosituksia.

Turvallisuusvastaava

Kerhomme toiminnan turvallisuusasioista vastaa sihteeri Miska Jokinen. Lisätietoja turvallisuusasioista saa häneltä sähköpostitse (sihteeri@kamoke.fi) tai puhelimitse (040 745 9956).