Turvallisuus

Kangasalan Moottorikerholle turvallisuus on tärkeä asia. Kaikessa järjestämämme toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa turvallisuus on etusijalla.

Pyrimme edistämään turvallista ajoharjoittelua muun muassa järjestämällä turvallisuus- ja ensiapukoulutuksia sekä jakamalla aktiivisesti turvallisuustietoa ja ensiapuohjeita jäsenille. 

Huolehdimme myös järjestämissämme kilpailuissa ja tapahtumissa turvallisuusasioista parhaan kykymme mukaan ja aktiivisessa yhteistyössä eri viranomaisten kanssa.

Kaikkia mahdollisia riskejä emme voi poistaa, mutta voimme kuitenkin jo etukäteen varautua suurimpaan osaan niistä.

Turvallisuusasiakirjat

Vastuullisena toimijana KaMoKe on laatinut toimintaansa koskevat turvallisuusasiakirjat. Kaikille KaMoKen järjestämään toimintaan osallistuville annetaan riittävät tiedot turvallisuusjärjestelyistä suullisesti ja/tai kirjallisesti. Turvallisuusasiakirjoja emme kuitenkaan turvallisuussyistä julkaise verkkosivustollamme. 

Emme koskaan pyydä osallistujia allekirjoittamaan vastuuvapautuslomakkeita, koska se on Tukesin antaman ohjeistuksen vastaista, vaan kannamme meille kuuluvan vastuun toimintamme osallistujien turvallisuudesta aina.

Turvallisuusasiakirjojen laatimisvelvoite pohjautuu muun muassa Kuluttajaturvallisuus- ja Pelastuslakeihin. Voimassa olevien lakien ja asetusten lisäksi noudatamme Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukesin) antamia ohjeita ja suosituksia.

Lisätietoja turvallisuusasioista toiminnassamme ja/tai turvallisuutta koskevista suunnitelmista saa tarvittaessa kerhon sihteeriltä Miska Jokiselta (sihteeri@kamoke.fi tai 040 745 9956).