Turvallisuus

Turvallisuus on meille tärkeä asia. Kaikessa järjestämässämme toiminnassa turvallisuus on etusijalla. Turvallisuuteen liittyvät asiat otetaan huomioon jo toimintaa suunnitellessa.

Turvallisuusasioissa teemme myös aktiivista yhteistyötä paikallisten viranomaisten kanssa.

Pyrimme edistämään turvallista ajoharjoittelua muun muassa järjestämällä turvallisuus- ja ensiapukoulutuksia sekä jakamalla aktiivisesti turvallisuustietoa ja ensiapuohjeita jäsenillemme. 

Kaikkia mahdollisia riskejä emme voi poistaa, mutta voimme kuitenkin jo etukäteen varautua suurimpaan osaan niistä.

Koronavirukseen liittyvä varautuminen

Koronaviruksen vuoksi toiminnassamme on jouduttu tekemään erityisjärjestelyitä, joita koskevat tiedot on koottu omalle ohjesivulleen.

Turvallisuusasiakirjat

Vastuullisena toimijana olemme laatineet toimintaamme koskevat turvallisuuden ja riskienhallinnan asiakirjat, jotka sisältävät toimintaamme koskevat tiedot sekä toimintaohjeet erilaisiin onnettomuustilanteisiin.

Kaikille järjestämäämme toimintaan osallistuville annetaan riittävät tiedot turvallisuusjärjestelyistä suullisesti ja/tai kirjallisesti. Toiminnassamme ei käytetä vastuuvapautuslomakkeita, koska niiden käyttäminen on Turvallisuus- ja kemikaaliviraston antamien ohjeiden vastaista.

Turvallisuusasiakirjojen laatimisvelvoite pohjautuu muun muassa Kuluttajaturvallisuus- ja Pelastuslakeihin. Lisäksi Kuluttajaturvallisuuslain mukaisesti ilmoitamme toiminnassamme sattuneista vakavista vaaratilanteista Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ohjeistuksen mukaisesti. 

Voimassa olevien lakien ja asetusten lisäksi noudatamme Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukesin) antamia ohjeita ja suosituksia

Turvallisuusvastaava

Kerhomme toiminnan turvallisuusasioista vastaa sihteeri Miska Jokinen. Turvallisuusasioihin liittyvissä kysymyksissä voi ottaa yhteyttä sähköpostitse (sihteeri@kamoke.fi) tai puhelimitse (040 745 9956).