Turvallisuus

KaMoKelle ajoharjoittelun turvallisuus on tärkeä asia. Pyrimme edistämään turvallista ajoharjoittelua muun muassa järjestämällä turvallisuus- ja ensiapukoulutuksia sekä jakamalla aktiivisesti turvallisuustietoa ja ensiapuohjeita jäsenille. Huolehdimme myös järjestämissämme kilpailuissa ja tapahtumissa turvallisuusasioista parhaan kykymme mukaan ja aktiivisessa yhteistyössä eri viranomaisten kanssa.

Yleinen toimintavelvollisuus

Pelastuslaki, 3§: Jokainen, joka huomaa tai saa tietää tulipalon syttyneen tai muun onnettomuuden tapahtuneen tai uhkaavan eikä voi heti sammuttaa paloa tai torjua vaaraa, on velvollinen viipymättä ilmoittamaan siitä vaarassa oleville, tekemään hätäilmoituksen sekä ryhtymään kykynsä mukaan pelastustoimenpiteisiin.

Turvallisuusasiakirjat

KaMoKe on laatinut toimintaansa koskevat turvallisuusasiakirjat. Kaikille KaMoKen järjestämään toimintaan osallistuville annetaan riittävät tiedot turvallisuusjärjestelyistä suullisesti ja/tai kirjallisesti. Turvallisuussuunnitelmia ei turvallisuussyistä julkaista verkkosivuillamme.

Turvallisuusasiakirjojen laatimisvelvoite pohjautuu muun muassa Kuluttajaturvallisuus- ja Pelastuslakeihin.

Lisätietoja turvallisuutta koskevista suunnitelmista saa tarvittaessa kerhon sihteeriltä Miska Jokiselta (sihteeri@kamoke.fi tai 040 745 9956).