Turvallisuus

Kangasalan Moottorikerholle turvallisuus on tärkeä asia. Kaikessa järjestämässämme toiminnassa turvallisuus on etusijalla ja se huomioidaan jo toimintaa tai tapahtumia suunniteltaessa. Turvallisuusasioissa tehdään myös aktiivista yhteistyötä paikallisten viranomaisten (poliisin, pelastuslaitoksen sekä ensihoidon) kanssa.

Pyrimme edistämään turvallista ajoharjoittelua muun muassa järjestämällä turvallisuus- ja ensiapukoulutuksia sekä jakamalla aktiivisesti turvallisuustietoa ja ensiapuohjeita jäsenillemme. 

Koronaviruksen vuoksi toiminnassamme on jouduttu tekemään erityisjärjestelyitä, joita koskevat tiedot on koottu omalle ohjesivulleen.

Kaikkia mahdollisia riskejä emme voi poistaa, mutta voimme kuitenkin jo etukäteen varautua suurimpaan osaan niistä.

Turvallisuusasiakirjat

Vastuullisena toimijana olemme laatineet toimintaamme koskevat turvallisuuden ja riskienhallinnan asiakirjat. Emme kuitenkaan turvallisuussyistä voi julkaista näitä asiakirjoja verkkosivuillamme.

Kaikille järjestämäämme toimintaan osallistuville annetaan riittävät tiedot turvallisuusjärjestelyistä suullisesti ja/tai kirjallisesti. 

Emme koskaan pyydä osallistujia allekirjoittamaan vastuuvapautusta koskevia lomakkeita, koska se on Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin antaman ohjeistuksen vastaista, vaan kannamme aina meille kuuluvan vastuun toimintamme osallistujien turvallisuudesta.

Turvallisuusasiakirjojen laatimisvelvoite pohjautuu muun muassa Kuluttajaturvallisuus- ja Pelastuslakeihin. Lisäksi Kuluttajaturvallisuuslain mukaisesti ilmoitamme toiminnassamme sattuneista vakavista vaaratilanteista Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ohjeistuksen mukaisesti. 

Voimassa olevien lakien ja asetusten lisäksi noudatamme Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukesin) antamia ohjeita ja suosituksia

Turvallisuusvastaava

Kerhomme toiminnan turvallisuusasioista vastaa sihteeri Miska Jokinen. Lisätietoja turvallisuusasioista saa häneltä sähköpostitse (sihteeri@kamoke.fi) tai puhelimitse (040 745 9956).