Lomakkeiden tietosuoja

Verkkosivustollamme on lomakkeita, joiden täyttäminen vaatii henkilötietojen antamista. Kaikki verkkosivustomme lomakkeilla lähetetyt tiedot käsitellään luottamuksellisesti emmekä jaa lomakevastauksia kolmansille osapuolille.

Alla olemme eritelleet lomakekohtaisesti lomakkeiden tietosisällön ja lomakevastausten säilyttämistä koskevat tiedot.

Tieto verkkosivustoltamme lähetetystä lomakkeesta toimitetaan myös kerhomme sähköpostiin. Sähköpostissa on lomakkeesta riippuen tieto uudesta lomakevastauksesta tai se sisältää lomakkeella lähetetyt vastaukset. Sähköpostiviestejä käsittelee vain kerhomme sihteeri.

Jäsenanomuslomake

Jäsenanomuslomake on suoraan yhteydessä jäsenrekisteriimme ja lomakkeella lähetetyt tiedot siirtyvät automaattisesti jäsenrekisteriin. Jäsenrekisterin tietoja käsitellään tietosuojaselosteen mukaisesti.

Jäsentodistuspyyntölomake

Jäsentodistuspyyntölomakkeella pyydetyt yhteystiedot vaaditaan jäsenen yksilöimiseksi. Lomakkeen tiedot hävitetään järjestelmästä jäsentodistuspyynnön käsittelyn jälkeen.

Jäsentietojen tarkastuspyyntölomake

Jäsentietojen tarkastuspyyntölomakkeella pyydetyt yhteystiedot vaaditaan jäsenen yksilöimiseksi. Lomakkeen tiedot hävitetään järjestelmästä tarkastuspyynnön suorittamisen jälkeen.

Sarjaenduroiden ilmoittautumislomake

Sarjaenduroiden ilmoittautumislomakkeella yksilöitäviä henkilötietoja ovat kilpailijan nimi ja kilpailunumero. Osa osallistujien nimistä ja kilpailunumeroista näkyy lomakkeen valintaluettelossa. 

Ilmoittautumisen yhteydessä osallistuja voi antaa suostumuksensa nimen ja tuloksensa näkymisen kilpailutuloksissa. Ilmoittautumistiedot poistetaan välittömästi kyseisen sarjaendurotapahtuman jälkeen, mutta tulokset arkistoidaan kerhomme verkkosivustolle. 

Mikäli nimi ja kilpailijanumero eivät saa näkyä valintaluettelossa ja/tai julkaistavissa tuloksissa, ota yhteyttä meihin.

Onnettomuusilmoituslomake

Onnettomuusilmoituslomakkeen avulla kuka tahansa voi ilmoittaa harjoitustoiminnassa tai kerhomme ajopaikalla sattuneesta vaaratilanteesta tai onnettomuudesta. Kaikki lomakkeella lähetetyt tiedot käsitellään luottamuksellisesti ja vain sihteerin toimesta.

Onnettomuustietojen kerääminen tehdään Kuluttajaturvallisuuslain vaatimuksesta, jotta lajille epätyypillisistä, vakavista tai kuolemaan johtaneista tapahtumista voidaan tarvittaessa tehdä lakisääteinen ilmoitus Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (Tukes).

Yhteydenottolomake

Yhteydenottolomakkeen henkilötietoja (nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite) käytetään vain yhteydenottoon vastaamiseen. Lomakkeen tietoja säilytetään vain yhteydenoton käsittelyn ajan.

Ajopaikkoja koskevat ilmoitukset

Ajopaikkatietoja koskevalla lomakkeella jäsen voi ilmoittaa esimerkiksi ajopaikoilla havaitsemastaan turvallisuusriskistä. Yhteystietoja (nimi ja puhelinnumero) käytetään tarvittaessa, mikäli ilmoitetusta tilanteesta tarvitaan lisätietoja esimerkiksi tiedottamista varten. Lomakkeen tiedot poistetaan ilmoituksen käsittelyn jälkeen.

Tapahtumien ilmoittautumislomake

Tapahtumien ilmoittautumislomakkeessa kysymiämme tietoja voivat olla esimerkiksi nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja mahdolliset allergiatiedot tapahtuman tarjoilua varten. Ilmoittautumislomakkeen tiedot vaihtelevat tapauskohtaisesti. 

Mahdollisten osallistujaluetteloiden julkaisuun kysytään erillinen lupa. Osallistujaluettelossa julkaistaan vain henkilön nimi, jos hän antaa ilmoittautumisen yhteydessä luvan nimen julkaisuun.

Tapahtumien ilmoittautumislomakkeiden kautta kerätyt tiedot säilytetään tapahtuman päättymiseen asti.