Tietoa viranomaisille

Viranomaisten mahdolliset yhteydenotot pyydetään toimittamaan sähköpostitse (viranomaisyhteistyo@kamoke.fi).