Ympäristöohjeet

Ympäristöasiat ovat tärkeitä lajiemme tulevaisuuden kannalta. Mikäli emme huolehdi ympäristöstä, emme todennäköisesti saa tulevaisuudessa ympäristölupia reiteillemme tai radoillemme.

Ajaminen on sallittua vain luvanvaraisilla ajo-/harjoituspaikoilla. Yleiset tiet eivät koskaan ole harjoittelua varten!

  • Noudata annettuja ajoaikoja. Aukioloajat on määrätty radan tai reitin ympäristöluvassa, joten ajoaikojen noudattamatta jättämisen seurauksena kyseinen rata/reitti voidaan jopa sulkea.
  • Huoltomatto on pakollinen kilpailutoiminnassa, mutta on suositeltavaa myös harjoitusten yhteydessä. Huoltomatoksi ei käy mikä tahansa matto, koska huoltomatto ei saa päästää läpi esimerkiksi öljyä. Huoltomattoa käyttämällä voimme parhaimmillaan estää vakavan ympäristöonnettomuuden!
  • Pyörän pesussa harjoitus- tai kilpailupaikalla on suositeltavaa käyttää vain vettä ympäristön suojelemiseksi. Pyörän peseminen on sallittua vain määrätyillä pesupaikoilla!
  • Luontoon ei saa jättää roskia. Myös jätteiden lajittelu on tärkeä huomioida, jotta esimerkiksi ongelmajätteet eivät päädy sekajätteisiin tai muihin vääriin paikkoihin.