Vuosikokous

Kangasalan Moottorikerhon sääntömääräinen vuosikokous pidetään vuonna 2020 keskiviikkona 18.3.2020 kello 18:00 alkaen Kyötikkälän urheilukeskuksen kahviossa (Lätsä-Pekantie, Kangasala).

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat alla luetellut asiat.

Kokouksessa on kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Vuosikokouksen esityslista

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
 5. Esitetään toimintakertomus, toiminnantarkastajien lausunto ja vahvistetaan tilinpäätös
 6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle edelliseltä toimintavuodelta/tilikaudelta
 7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja erovuorossa olevien tai eronneiden hallitusten jäsenten tilalle uudet
 8. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa
 9. Valitaan tarpeelliset jaostot
 10. Valitaan jäsenehdokkaat liiton hallitukseen
 11. Valitaan edustajat liiton vuosikokoukseen
 12. Esitetään hallituksen laatima talousarvio, kilpailukalenteri sekä päätetään seuraavan kilpailukauden toiminnasta
 13. Määrätään jäsen- ja liittymismaksun suuruus
 14. Päätetään mahdollisista kunniajäsenistä
 15. Tiedotetaan ansio- ja kunniamerkkiehdotukset
 16. Muut esille tulevat asiat
 17. Kokouksen päättäminen

Kangasalan Moottorikerhon hallitus (14.1.2020)