Vuosikokous

Kangasalan Moottorikerhon sääntömääräinen vuosikokous pidetään keskiviikkona 24.3.2021 kello 18. Kokouksen paikka tarkentuu myöhemmin, kun tiedetään koronarajoitusten sen hetkinen tilanne.

Vuosikokouksen esityslista

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat alla luetellut sääntömääräiset kokousasiat. Kokouskutsu lähetetään kaikille jäsenille myös sähköpostitse jäsenrekisteriimme merkittyihin sähköpostiosoitteisiin maaliskuun alussa.

Kangasalan Moottorikerhon hallitus (12.1.2021)

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
 5. Esitetään toimintakertomus, toiminnantarkastajien lausunto ja vahvistetaan tilinpäätös
 6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle edelliseltä toimintavuodelta/tilikaudelta
 7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja erovuorossa olevien tai eronneiden hallitusten jäsenten tilalle uudet
 8. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa
 9. Valitaan tarpeelliset jaostot
 10. Valitaan jäsenehdokkaat liiton hallitukseen
 11. Valitaan edustajat liiton vuosikokoukseen
 12. Esitetään hallituksen laatima talousarvio, kilpailukalenteri sekä päätetään seuraavan kilpailukauden toiminnasta
 13. Määrätään jäsen- ja liittymismaksun suuruus
 14. Päätetään mahdollisista kunniajäsenistä
 15. Tiedotetaan ansio- ja kunniamerkkiehdotukset
 16. Muut esille tulevat asiat
 17. Kokouksen päättäminen