Turvallista alkanutta uutta moottoriurheiluvuotta 2022!

1.1.2022

Uusi vuosi on juuri alkanut. Näin uuden vuoden alkaessa on hyvä hetki muistuttaa meille kaikille tärkeistä turvallisuusasioista, jotta voimme mahdollisimman hyvin ennaltaehkäistä ikäviä loukkaantumisia.

Moottoriurheiluun sisältyy paljon erilaisia riskejä ja vaaranpaikkoja, jonka vuoksi on tärkeää varautua niihin jo etukäteen. Onnettomuus- ja tapaturmatilanteissa ei ole aikaa alkaa miettimään, mitä nyt tehtäisiin. Siksi olemmekin laatineet toimintaamme koskevat turvallisuus- ja kriisisuunnitelmat ja lisäksi teemme yhteistyötä myös viranomaisten kanssa toimintamme turvallisuuden varmistamiseksi.

Osa turvallisuustyötämme on kirjata ajopaikoillamme ja muussa toiminnassamme sattuneet tapaturmat ja onnettomuudet. Kirjaaminen auttaa meitä tunnistamaan mahdollisia vaaranpaikkoja, joissa sattuu usein onnettomuuksia tai tapaturmia, sekä parantaa mahdollisuuksiamme reagoida erilaisiin turvallisuusriskeihin.

Onkin tärkeää, että niin omatoimisessa harjoittelussa, talkoissa, yhteisissä ajotapahtumissa kuin kilpailuissamme sattuneista pienistäkin tapaturmista ja onnettomuuksista ilmoitetaan meille. Voit olla yhteydessä sihteeriimme tapahtumapaikalla, sähköpostitse (sihteeri@kamoke.fi), puhelimitse (040 745 9956) tai verkkosivuiltamme löytyvän onnettomuusilmoituslomakkeen avulla. Kaikki tehdyt onnettomuus- ja tapaturmailmoitukset käsitellään luottamuksellisesti eikä onnettomuusseurantaamme kirjata henkilötietoja.

Erityisen tärkeää on ilmoittaa läheltä piti -tilanteista, lapsille tai nuorille sattuneista onnettomuuksista, vakavista onnettomuuksista tai lajille epätyypillisistä onnettomuuksista. Meillä on Kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) 8§:n mukainen velvollisuus ilmoittaa näistä tilanteista Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (Tukes).

Kerhomme verkkosivujen Turvallisuus-osioon on koottu paljon tietoa ja ohjeita turvalliseen moottoriurheiluun. Toivomme, että jokainen tutustuu näihin ohjeisiin ja noudattaa niitä!

Turvallista moottoriurheiluvuotta 2022 toivottaen,
Miska, sihteeri ja turvallisuusvastaava