Tiedote hallituksen kokouksessa tiistaina 12.1.2021 tehdyistä päätöksistä

12.1.2021

Kerhon hallitus piti historian toisen etäkokouksen tiistaina 12.1.2021 voimassa olevien koronarajoitusten vuoksi. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa vuosikokoukseen liittyviä asioita sekä viime vuoden lopulla järjestetyn palautekyselyn tuloksia.

Hallitus päätti, että kerhomme sääntömääräinen vuosikokous pidetään tänä vuonna keskiviikkona 24.3.2021 kello 18 alkaen. Kokouksen paikka päätetään myöhemmin, kun tiedetään sillä hetkellä voimassa olevat koronarajoitukset. Kokouksen esityslista ja muut kokousmateriaalit toimitetaan jäsenistölle sekä julkaistaan kerhon sivuilla lähempänä kokousta.

Viime vuoden lopulla järjestetyn palautekyselyn tulokset käsiteltiin kokouksen aikana. Kyselyn vastauksista esille nostettiin muun muassa ajopaikkojen koordinaatit mahdollisten onnettomuuksien varalle, jäsenistön tukeminen kilpailutoimintaan liittyen sekä yhteisten ajoharjoitusten ja koulutustoiminnan lisääminen.

Kaikille kerhon ajopaikoille tuodaan lähiaikoina uudet ajopaikkakyltit, jotka sisältävät ajoaikojen lisäksi myös kunkin ajopaikan sijainti- ja koordinaattitiedot. Tarvittaessa näiden tietojen avulla mahdollisissa onnettomuustilanteissa apua voidaan hälyttää nopeasti oikeaan paikkaan.

Hallitus päätti myös tukea kerhomme nuoria kuljettajia kustantamalla Päitsin osallistumismaksun U20-luokassa ajavalle kuljettajalle, joka on ennen Päitsiä ajettavien sarjaenduroiden jälkeen sarjatilanteessa on sillä hetkellä korkeimmalla sijoituksella.

Yhteisten ajoharjoitusten, kuten viikkoajojen sekä erilaisten jumppien (mm. vesijumppa) järjestämisestä. Näiden toimintojen suunnittelua jatketaan ja niiden tarkemmista tiedoista infotaan lisää myöhemmin.

Toimintaamme pyritään tekemään entistäkin avoimemmaksi ja hallitus päätti kokouksessaan julkaista jatkossa tiedotteen hallituksen kokouksessa tehdyistä päätöksistä, joista tämä tiedote on ensimmäinen.

Lisätietoja saa tarvittaessa sihteeriltä (sihteeri@kamoke.fi) tai (040 745 9956).