Kangasalan Moottorikerho Ry:n sääntömääräinen vuosikokous 16.5.2023

9.5.2023

Kutsu vuosikokoukseen

Kangasalan Moottorikerho Ry:n sääntömääräinen vuosikokous 2023

Aika: 16.05.2023 kello 18:00

Paikka: Lätsä-Pekan tie 19, 36220 Kangasala 

(Kyötikkälän urheilukeskuksen kahvio)

Vuosikokouksen esityslista:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
 5. Esitetään toimintakertomus, toiminnantarkastajien lausunto ja vahvistetaan tilinpäätös
 6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle edelliseltä toimintavuodelta
 7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja erovuorossa olevien tai eronneiden hallitusten jäsenten tilalle uudet
 8. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa
 9. Valitaan tarpeelliset jaostot
 10. Valitaan jäsenehdokkaat liiton hallitukseen
 11. Valitaan edustajat liiton vuosikokoukseen
 12. Esitetään hallituksen laatima talousarvio, kilpailukalenteri sekä päätetään seuraavan kilpailukauden toiminnasta
 13. Määrätään jäsen- ja liittymismaksun suuruus
 14. Päätetään mahdollisista kunniajäsenistä
 15. Tiedotetaan ansio- ja kunniamerkit ehdotukset
 16. Muut esille tulevat asiat
 17. Kokouksen päättäminen

Kangasalla 07.05.2023

Kangasalan Moottorikerhon hallitus