Muistutus tärkeistä turvallisuusasioista alkavalle kesäkaudelle

1.5.2021

Kesäkauden ajoharjoittelu- ja kilpailutoiminta on hiljalleen käynnistymässä vallitsevan koronatilanteen johdosta annetut erityisohjeet huomioiden. Kerhomme omaa toimintaa koskevien ohjeiden lisäksi on tärkeää noudattaa kilpailuiden järjestäjien antamia ohjeita koskien esimerkiksi kasvomaskin käyttöä tapahtuman aikana.

Tammikuussa julkaistussa tiedotteessa kerroimme tärkeistä turvallisuusasioista kerhomme toimintaan liittyen. Näin uuden kesäkauden alkaessa onkin hyvä muistuttaa, että kerhomme toiminnassa ja ajopaikoilla sattuneista onnettomuuksista on tärkeää ilmoittaa meille lakisääteisen onnettomuuskirjanpitomme ylläpitämiseksi. 

Onnettomuustilanteesta voi ilmoittaa tapahtumapaikalla kerhomme toimihenkilölle (hallituksen jäsenelle), sihteerille sähköpostitse (sihteeri@kamoke.fi) tai puhelimitse (040 745 9956). Verkkosivuiltamme löytyy myös onnettomuusilmoituslomake, jonka avulla voi ilmoittaa onnettomuudesta. Kaikki tehdyt onnettomuus- ja tapaturmailmoitukset käsitellään luottamuksellisesti eikä onnettomuusseurantaamme kirjata henkilötietoja.

Erityisen tärkeää on ilmoittaa läheltä piti -tilanteista, lapsille tai nuorille sattuneista onnettomuuksista, vakavista, kuolemaan johtaneista tai lajille epätyypillisistä onnettomuuksista. Meillä on Kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) 8§:n mukainen velvollisuus ilmoittaa näistä tilanteista Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (Tukes).

Kerhomme verkkosivujen Turvallisuus-osioon on koottu paljon tietoa ja ohjeita turvalliseen moottoriurheiluun. Toivomme, että jokainen tutustuu näihin ohjeisiin ja noudattaa niitä!