Kesäkauden alkaessa on hyvä muistuttaa tärkeistä turvallisuusohjeista

1.5.2022

Kesäkauden ajoharjoittelu- ja kilpailutoiminta on hiljalleen käynnistymässä pitkän talven jälkeen. Näin uuden kesäkauden alkaessa onkin hyvä muistuttaa tärkeistä turvallisuuteen liittyvistä asioista.

Ensimmäisenä tärkeänä asiana on muistaa, että koskaan ei harjoitella yksin vaan aina on hyvä pyytää ajoreissulle kaveri mukaan. Mikäli sinulle sattuisi jotain, voisi kaveri tarvittaessa antaa ensiapua ja hälyttää lisäapua yleisen hätänumeron (112) kautta. Lisäksi on toki hyvä myös muistaa, että jokaisella meillä on Pelastuslaissa (3§) säädetty auttamisvelvollisuus, joten onnettomuuspaikan ohi ei saa ajaa pysähtymättä ja tarkistamatta, mitä on tapahtunut!

Erittäin tärkeää on muistaa myös, että kypärän tulee olla päässä aina ajettaessa riippumatta siitä, onko kyseessä muutaman metrin siirtymä tai varsinainen ajoharjoittelu. Pään lyöminen kaatuessa voi olla kohtalokasta, joten kypärän käyttäminen on erittäin halpa henkivakuutus.

Kuluttajaturvallisuuslaki velvoittaa meitä muun muassa laatimaan turvallisuusasiakirjan sekä pitämään kirjaa kerhomme ajopaikoilla sattuneista onnettomuustilanteista. Ajopaikallamme sattuneesta onnettomuustilanteesta voi ilmoittaa tapahtumapaikalla kerhomme toimihenkilölle (hallituksen jäsenelle), sihteerille sähköpostitse (sihteeri@kamoke.fi) tai puhelimitse (040 745 9956). 

Verkkosivuiltamme löytyy myös onnettomuusilmoituslomake, jonka avulla voi ilmoittaa onnettomuudesta. Kaikki tehdyt onnettomuus- ja tapaturmailmoitukset käsitellään luottamuksellisesti eikä onnettomuusseurantaamme kirjata henkilötietoja. 

Erityisen tärkeää on ilmoittaa vaaratilanteista (ns. läheltä piti -tilanteet), lapsille tai nuorille sattuneista onnettomuuksista, vakavista, kuolemaan johtaneista tai lajille epätyypillisistä onnettomuuksista. Meillä on Kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) 8§:n mukainen velvollisuus ilmoittaa näistä tilanteista Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (Tukes).

Kerhomme verkkosivujen Turvallisuus-osioon on koottu paljon tietoa ja ohjeita turvalliseen moottoriurheiluun. Toivomme, että jokainen tutustuu näihin ohjeisiin ja noudattaa niitä!