Riskienarviointikysely

Kerhomme turvallisuusjaostossa on laadittu riskienarviointikysely, jolla kartoitamme jäsenistömme ajatuksia riskienarviointityön tueksi. Kysely on tarkoitus toteuttaa noin kahden vuoden välein. 

Kyselyn tulokset käsitellään turvallisuusjaoston kokouksessa kevään 2022 aikana ja niitä hyödynnetään kerhomme riskienhallintasuunnitelman päivittämisessä. 

Kysely toteutettiin ensimmäistä kertaa maaliskuussa 2022.