Tarkastuspyyntö

Jokaisella rekisteröidyllä henkilöllä (jäsenellä) on oikeus saada tieto yhdistyksen rekisteriin kirjatuista tiedoista. Voit lähettää tietojen tarkastuspyynnön postitse alla olevaan osoitteeseen, sähköpostitse (sihteeri@kamoke.fi) tai alla olevalla sähköisellä lomakkeella.

Tarkastuspyynnön lähettäminen edellyttää vahvaa tunnistautumista eli allekirjoittamista, jotta voimme varmistua pyytäjän henkilöllisyydestä tietosuojasyiden vuoksi.

Tarkastuspyyntöön pyritään vastaamaan kahden viikon sisällä tietopyynnön vastaanottamisesta joko sähköpostitse tai postitse.

Tarkastuspyynnön postiosoite
Kangasalan Moottorikerho / Tietosuoja
c/o Nallekarhuntie 2
36100 Kangasala

Tiedot henkilötietojen käsittelystä (tietosuojaseloste)