Jäsenmaksut

Jokaisella jäsenellä on velvollisuus hoitaa jäsenmaksu kerhon tilille vuosittain. Jäsenmaksu on henkilöjäseneltä 30€ ja perhejäseniltä 45€. Kerhon tilinumero on FI 98 5104 0020 0805 15 (OKOYFIHH).

Voit tarkistaa viimeisimmän jäsenmaksusi maksupäivän jäsentiedoistasi.

Käytä maksaessasi viitenumeroa 20190. Mikäli jäsenen nimi on eri kuin maksajan nimi, olethan yhteydessä sihteeriin ennen maksun suorittamista.

Jäsenmaksunsa maksamatta jättäneet jäsenet poistetaan jäsenrekisteristä säännöllisten rekisteritarkastusten yhteydessä. Mikäli poistettu jäsen haluaa jatkaa jäsenyyttä, on hänen liityttävä uudelleen kerhon jäseneksi ja maksettava vuosittaisen jäsenmaksun lisäksi myös liittymismaksu (50€).

Emme enää vuodesta 2018 alkaen lähetä laskua jäsenmaksusta.